НОМИН КАРТ ББСБ

 
Валют Монгол Банк Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2465.72 2468.00 2472.00 2468.00 2470.50
EUR 2956.27 2950.00 2958.00 2950.00 2960.00
CNY 374.05 374.00 376.80 - -
RUB 42.81 42.70 43.30 - 43.15
KRW 2.17 2.14 2.16 - -
JPY 22.01 21.80 22.10 - -
GBP 3348.82 3280.00 3330.00 - -